با خدمات درما سرویس آشنا شوید

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.


Learn more
 
 

انواع دستگاه ها
و تجهیزات


گارانتی و خدمات پس از فروش انواع دستگاه های زیبایی کلینیکی

100%

میزان رضایت از خدمات تعمیر دستگاه لیزر موهای زائد


  • سرویس و تعمیر دستگاه لیزر موهای زائد100%
 

تعمیرات و سرویس دهی دستگاه لیزر موهای زائد

واقعیت این است که بسیاری از لیزرهای مورد استفاده امروزه انرژی بسیار بالایی برای درمان دارند. بنابراین ، فرسودگی و استهلاک در ارتباط با اجزای لیزر وجود دارد ، بنابراین نیاز به جایگزینی و سرویس دهی دارد. اکثر سیستم های لیزر موهای زائد در برخی از دوره های کاری به سرویس نیاز دارند. با این حال ، با تعمیرات مناسب لیزر موهای زائد و سرویس دهی هزینه های غیرمنتظره می توان به حداقل رساند.


تعمیر و خدمات پس از فروش انواع دستگاه لیزر موهای زائد

  • لیزر آلما
  • لیزر سوپرانو
  • لیزر کندلا
  • تعمیر لیزر کندلا
  • تعمیر لیزر سوپرانو